متون عمومی
سه‌شنبه 6 مهر 1400
نفت خام
  • اگرچه اقتصاد جهاني هنوز متاثر از همه گيري بيماري كوويد-19 مي باشد، ولي در نيمه نخست سال 2021، اقتصاد  جهان از رشد قابل قبولي برخوردار بود. در پي رشد قوي اقتصادي در سه ماهه سوم سال 2021، انتظار مي رود در سه ماهه چهارم و با نزديك شدن به پايان سال میلادی از آهنگ آن كاسته شود. نبايد از نظر دور داشت كه ترميم اقتصاد در سال جاري ميلادي، مرهون مشوق هاي دولتي بي سابقه و تلاش جهاني براي كنترل بيماري كوويد-19 بويژه در كشورهاي غربي و چين مي باشد. با فرض بهبود وضعيت مصرف در جهان و رشد سرمايه گذاري در سال 2021، رشد اقتصادي معادل 5/6 درصد پيش بيني مي شود. در عين حال، افزايش همه گيري كرونا، خصوصا با رسيدن زمستان در نيمكره شمالي، مي تواند رقم پيش بيني شده را به شدت كاهش دهد.  علاوه بر اينها، گسيختگي در زنجيره عرضه، بالا رفتن سطح بدهي هاي دولتي در بسياري از مناطق به همراه فشارهاي تورمي و عكس العمل بانك مركزي، به عنوان عوامل اصلي مي باشند كه نياز به بررسي دقيقتر دارند. براي سال 2022 رشد اقتصادي معادل 4/2 درصد پيش بيني مي شود كه در سايه مشوق هاي پولي و مالي موجود و مهار بحران كرونا قابل دست رسي خواهد بود.
  • از لحاظ تقسيم بندي جغرافيايي، كشورهاي OECD سريعتر از ساير نقاط جهان به شرايط قبل از كرونا باز خواهد گشت كه در راس آنها آمريكا قرار دارد. رشد اقتصادي آمريكا در اين سال 6/1 درصد پيش بيني مي شود كه به دليل مشوق هاي مالي و پولي بي سابقه در اين كشور است. با افزايش ميزان مشوق ها در سال 2022 نرخ رشد آمريكا به 4/1 درصد خواهد رسيد. رشد اقتصادي در ناحيه يورو نيز با افزايش شديد، خصوصا در سه ماهه دوم سال 2021، معادل 4/7 درصد پيش بيني مي شود كه در سال 2022 به 3/8 درصد خواهد رسيد. ژاپن با چالش هاي مربوط به كوويد-19 روبرو است رشد اقتصادي اين كشور در سال-هاي 2021 و 2022 به ترتيب 2/8 و 2 درصد پيش بيني مي شود.
  • در كشورهاي Non-OECD نيز اقتصاد در حال ترميم است ولي سرعت و ديناميك آن بر اساس هر منطقه متفاوت است. آمار اقتصادي چين در نيمه نخست سال 2021 نشان از بهبود پايداری اقتصاد دارد. اگرچه ظهور سويه هاي جديد كرونا رشد اقتصادي در اين كشور را محدود به 8/5 درصد كرد. پيش بيني مي شود شتاب مورد انتظار رشد اقتصادي چين در نيمه دوم سال 2021، در سال 2022 نيز ادامه يابد و رشد اقتصادي در اين سال به 6 درصد برسد. رشد اقتصادي هند در سال هاي 2021 و 2022 به ترتيب 9 و 6/8 درصد پيش بيني مي شود. خاطر نشان مي گردد، اين ارقام با نااطميناني هاي زيادي در ارتباط با كوويد-19 در هند و همچنين احتمال افزايش تورم همراه است.

بازار فرآورده‌های نفتی و عملیات پالایشی
  • در ماه اوت 2021، سودهای پالایشی در مناطق مختلف جهان، با افزایش روبرو شد. به طوری که در ناحیه آتلانتیک، تحت تاثیر تقاضای فصلی برای سوخت‌های مخصوص حمل و نقل، سودهای پالایشی به شدت افزایش یافت. علاوه بر این، در برخی کشورهای مصرف‌کننده بزرگ، سودهای پالایشی به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا برگشت. در آمریکا، افزایش تقاضای بنزین، به همراه کاهش سطح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی و صادرات چشمگیر، باعث تقویت بازار فرآورده‌های نفتی شدند. در اروپا، بازار پررونق تمام فرآورده‌های نفتی، بر افزایش سودهای پالایشی موثر بود. در آسیا، حجم بالای تقاضا برای سوخت جت و نفت‌کوره، سطح سودهای پالایشی را به قبل از شیوع ویروس کرونا افزایش داد.