متون عمومی
سه‌شنبه 7 خرداد 1398
اجلاس‌هاي وزارتي و سران مجمع
مجمع كشورهاي صادركننده گاز علاوه بر اجلاس‌هاي كارشناسي و تخصصي كه در محل دبيرخانه مجمع با حضور نمايندگان رسمي كشورهاي عضو تشكيل مي‌شود، دو اجلاس يكي در سطح وزيران (به صورت سالانه) و ديگري در سطح سران كشورهاي عضو به صورت موردي برگزار مي‌كند. تصميمات در اجلاس وزارتي با نظر اكثريت اعضا اخذ مي‌شود. تاکنون 20 اجلاس وزارتی در كشورهاي عضو به شرح جدول زير برگزار شده است: