پنجشنبه 8 اسفند 1398   21:05:31
بيشتر
اشتراک در فیسبوکاشتراک در توییتراشتراک در لینکدیناشتراک در گوگل پلاسنسخه متنی
تحولات بازار گاز ( نوامبر 2017 )

در ماه اکتبر، متوسط قیمت تک محموله¬های ال¬ان¬جی در بازارهای شمال شرق¬آسیا و جنوب¬غرب اروپا افزایش یافت. در صورت ادامه روند افزایش قیمت¬های گاز، مصرف زغال¬سنگ در بخش نیروگاهی آمریکا افزایش خواهد یافت. مصرف گاز چین در ماه¬های سپتامبر و اکتبر سال 2017 به دلیل کاهش مالیات بر ارزش افزوده مصرف گاز و تنزل تعرفه انتقال گاز درخطوط لوله ، افزایش خواهد یافت. در ماه سپتامبر، کل تجارت ال¬ان¬جی جهان با 5/6 درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 27/23 میلیون تن رسید. عرضه ال¬ان¬جی کشورهای جی¬ئی¬سی¬اف در ماه سپتامبر نسبت به زمان مشابه سال گذشته تنزل یافت.قیمت گاز
 
در بازار گاز شمال¬شرق آسیا در ماه اکتبر متوسط قیمت تک محموله¬های ال¬ان¬جی برای تحویل محموله¬های 4 و 8 هفته¬ای نسبت به ماه سپتامبر با 02/2 دلار افزایش به 01/9 دلار در میلیون بی¬تی¬یو افزایش یافت. افزایش درخواست¬های خرید از سوی چین و کره¬جنوبی برای تامین تقاضای فصل زمستان از عوامل افزایش قیمت تک¬محموله¬ها در بازار گاز شمال-شرق آسیا است. با وجود افزایش عرضه تک¬محموله¬ها در بازار شمال¬شرق آسیا، افزایش درخواست¬های چین و کره¬جنوبی برای خرید محموله¬ها برای تحویل در ماه¬های  نوامبر و دسامبر باعث ادامه روند افزایش قیمت تک¬محموله¬ها در بازار شمال¬شرق آسیا خواهد شد. علاوه بر این، افت قیمت تک¬محموله¬ها در مقابل قراردادهای بلندمدت باعث ورود درخواست¬های جدید از سوی عرضه کنندگان با منابع متنوع به بازار شمال-شرق آسیا عامل دیگر  افزایش قیمت¬ها در این ماه است.  افزایش تفاوت قیمت تک¬محموله¬ها بین دو بازار شمال¬شرق آسیا و جنوب¬غرب اروپا به 2 دلار در میلیون بی¬تی¬یو احتمالا باعث شروع مجدد فعالیت¬های بارگیری از جنوب¬غرب اروپا به شمال¬شرق آسیا خواهد شد.در بازار گاز جنوب¬غرب اروپا متوسط قیمت تکمحموله‌های ال¬ان¬جی نسبت به ماه سپتامبر با 4/36 سنت در هر میلیون بی¬تی¬یو افزایش به 23/7 دلار در میلیون بی¬تی¬یو افزایش یافت. افزایش تقاضای گاز در اسپانیا و برزیل و کاهش تولید برق از منابع هسته¬ای فرانسه از عوامل مهم افزایش قیمت تک محموله¬ها در بازار گاز جنوب¬غرب اروپا در ما اکتبر است. واردات ال¬ان¬جی برزیل در ماه اکتبر به دلیل کاهش تولید برق از منابع برق-آبی افزایش یافت. نیروگاه¬های برق-آبی منبع تامین 70 درصد برق مصرفی برزیل است. مصرف گاز در بخش نیروگاهی اسپانیا نیز به دلیل کاهش واردات برق از فرانسه افزایش یافت.
در بازار گاز آمریکا متوسط قیمت گاز در "هنری¬هاب" با 11/2 سنت کاهش نسبت به ماه سپتامبر به 87/2 دلار در هر میلیون بی¬تی¬یو کاهش یافت. کاهش قابل ملاحظه مصرف گاز در بخش نیروگاهی از عوامل مهم کاهش قیمت گاز در ماه اکتبر است. افزایش قیمت گاز باعث تنزل مصرف گاز بخش نیروگاهی امریکا و رشد مصرف زغال¬سنگ در بخش نیروگاهی امریکا شده است.مصرف گاز کشورهای عضو او¬ئی¬سی¬دی
بر اساس گزارش آژانس بین¬المللی انرژی ، مصرف گاز کشورهای عضو او¬ئی¬سی¬دی در ماه ژوئیه با 2 درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 85/123 میلیارد مترمکعب رسید. در عین حال مصرف گاز این منطقه از ابتدای سال 2017 تا پایان ماه ژوئیه با 4/0 درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 985 میلیارد متر مکعب رسید. افزایش مصرف گاز در منطقه او¬ئی¬سی¬دی-اروپا و آسیا-پاسیفیک از عوامل افزایش مصرف کشورهای او¬ئی¬سی¬دی در ماه ژوئیه است.مصرف گاز در او¬ئی¬سی¬دی-آمریکا در ماه ژوئیه با 4 درصد کاهش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 12/73 میلیارد متر مکعب تنزل یافت. کاهش تولید گاز آمریکا در ماه ژوئیه و کاهش مصرف گاز در بخش نیروگاهی این کشور به دلیل افزایش قیمت¬های گاز، عامل اصلی تنزل مصرف گاز او¬ئی¬سی¬دی-آمریکا در این ماه است. مصرف گاز آمریکا در ماه ژوئیه در مقایسه با زمان مشابه سال 2016 بدلیل تنزل قابل ملاحظه مصرف گاز در بخش نیروگاهی(8 درصد کاهش نسبت به ژوئیه سال 2016) با 7/3 درصد کاهش به 78/59 میلیارد مترمکعب تنزل یافت. در ادامه سال 2017، انتظار میرود تا افزایش قیمت¬های گاز در آمریکا باعث رشد قیمت برق و کاهش تقاضای برق در بخش نیروگاهی این کشور شود. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت برق تولید شده از نیروگاه¬های گازی با 8 درصد افزایش نسبت به ژوئیه سال 2016 به 32/3 دلار در هر هزار فوت مکعب افزایش یافته است. در صورت ادامه روند افزایش قیمت¬های گاز، مصرف زغال¬سنگ در بخش نیروگاهی آمریکا افزایش خواهد یافت.در او¬ئی¬سی¬دی-اروپا، مصرف گاز در ماه ژوئیه با 15 درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 04/31 میلیارد مترمکعب رسید. افزایش مصرف گاز کشورهای ترکیه (37 درصد)، آلمان (24 درصد) و اسپانیا (13 درصد) نسبت به ژوئیه سال 2016، عوامل اصلی رشد مصرف گاز این منطقه در این ماه است.

مصرف گاز در غیر او¬ئی¬سی¬دی آسیا
طبق گزارش شورای ملی اصلاحات و توسعه چین، مصرف گاز این کشور در شش ماه اول سال 2017 با 15 میلیارد متر مکعب افزایش به 60/114 میلیارد مترمکعب رسید. سیاست دولت این کشور برای کاهش آلودگی و افزایش سهم گاز در سبد انرژی این کشور از جمله عوامل مهم افزایش مصرف گاز چین در این دوره است. انتظار می‌رود با کاهش مالیات بر ارزش افزوده مصرف گاز و تنزل تعرفه انتقال گاز درخطوط لوله، مصرف گاز چین در ماه¬های سپتامبر و اکتبر سال 2017 افزایش یابد.بر اساس گزارش اداره برنامه ریزی¬های نفت هند، مصرف گاز هند . در ماه ژوئیه با 27/3 درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 22/4 میلیارد مترمکعب افزایش یافت. افزایش تقاضای بخش¬های خانگی، نیروگاهی و صنعت عامل افزایش مصرف گاز هند در این ماه است.

عرضه گاز از منابع غیر متعارف
طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید گاز از منابع رستی آمریکا در ماه اوت، تحت تاثیر بهبود قیمت‌های نفت در جهان (متوسط قیمت نفت دبلیو‌تی‌آی در سه ماه سوم سال 2017 به 48 دلار در هر بشکه رسید) و افزایش قیمت گاز در "هنری هاب" (95/2 دلار در هر میلیون بی¬تی¬یو در فصل سوم سال 2017) با 6 درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 3/1 میلیارد مترمکعب در روز افزایش یافت. تولید گاز از حوضه رستی "مارسلوس" در ماه اوت با 7 میلیون مترمکعب در روز افزایش نسبت به ماه ژوئیه به 500 میلیون مترمکعب در روز و معادل 24 درصد از کل تولید گاز از منابع رستی آمریکا در این ماه رسید. کل تولید گاز آمریکا در ماه اوت با 2 درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 1/2 میلیارد مترمکعب در روز افزایش یافت و منابع رستی منبع 63 درصد از کل تولید گاز در این ماه بود.
تولید گاز شرکت "پتروچاینا" چین از منابع رستی در منطقه "چانگینگ-ویوان" در ماه سپتامبر به 6/3 میلیون مترمکعب در روز رسید. انتظار می¬رود تولید گاز شرکت "پتروچاینا" از منابع رستی این منطقه تا سال 2020 به 5/5 میلیارد مترمکعب در سال(15 میلیون مترمکعب در روز) افزایش یابد. بر اساس گزارش وزارت منابع طبیعی چین، ذخایر قابل تولید گاز رستی چین در سال 2017، با وجود هزینه 32/1 میلیارد دلار برای اکتشاف منابع جدید رستی در سال 2016، با 6 درصد کاهش به 41/122 میلیارد مترمکعب تنزل یافت. در عین حال، طبق این گزارش ذخایر قابل تولید گاز متان از زغال سنگ با 2/9 درصد افزایش نسبت به سال 2016 به 4/334 میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

تجارت ال¬ان¬جی
در ماه سپتامبر، کل تجارت ال¬ان¬جی جهان با 5/6 درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 27/23 میلیون تن رسید. در عین حال، در این ماه افزایش واردات چین و کره¬جنوبی برای تامین تقاضای فصل زمستان و تعمیرات دوره¬ای برخی از مجتمع¬های ال‌ان‌جی در استرالیا باعث افزایش قیمت تک محموله¬ها در بازار و کاهش واردات به میزان 86/1 میلیون تن نسبت به ماه اکتبر شد. کل واردات ال¬ا¬ن‌جی منطقه آسیا در ماه سپتامبر نسبت به زمان مشابه سال گذشته با 10 درصد افزایش به 60/16 میلیون تن رسید. واردات ال‌ان‌جی چین در ماه سپتامبر با 78 درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال 2016 به 40/3 میلیون تن رسید. انتظار می¬رود روند افزایش واردات ال¬ان¬جی چین در ادامه سال 2017، به دلیل سیاست-های دولت این کشور برای کاهش آلودگی و جایگزینی گاز با زغال¬سنگ در بخش نیروگاهی ادامه یابد. در ماه سپتامبر، واردات ال¬ان¬جی چین برای سومین بار در سال 2017 از واردات ال¬ان¬جی کره¬جنوبی در سطح بالاتری قرار گرفت و انتظار می¬رود تا پایان سال 2017، چین پس از ژاپن دومین واردکننده ال¬ان¬جی در جهان شود.واردات ال¬ان¬جی منطقه اروپا در ماه سپتامبر نسبت به زمان مشابه سال گذشته 5 درصد کاهش یافت. افزایش واردات گاز از طریق خط لوله از شمال¬افریقا  به میزان 55 درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته از عوامل مهم تنزل واردات ال¬ان¬جی منطقه اروپا در ماه سپتامبر است. در عین حال افزایش قابل ملاحظه قیمت تک‌محموله¬های ال¬ان¬جی در بازار شمال¬شرق آسیا باعث افزایش عرضه تک¬محموله¬ها به بازار شمال شرق آسیا و کاهش عرضه در منطقه اروپا شد. در سال 2017، افزایش مصرف گاز در بخش نیروگاهی کشورهای این منطقه بویژه اسپانیا و ایتالیا باعث افزایش واردات گاز از طریق خطوط لوله و واردات ال¬ان¬جی شده است.
در منطقه آمریکای لاتین واردات ال¬ان¬جی برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت. در ماه سپتامبر واردات ال¬ان¬جی این منطقه با 24 درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 48/1 میلیون تن رسید. کاهش تولید برق از منابع برق-آبی به ویژه در برزیل عامل اصلی رشد واردات ال¬ان¬جی است. واردات ال¬ان¬جی منطقه آمریکای لاتین از ماه مه سال 2017، به دلیل رشد واردات برزیل، مکزیک و آرژانتین افزایش یافته است.
واردات ال¬ان¬جی منطقه خاورمیانه برای دومین ماه متوالی در ماه سپتامبر نسبت به زمان مشابه سال گذشته به دلیل کاهش واردات ال¬ان¬جی مصر و امارات متحده عربی با 12 درصد کاهش به 72/1 میلیون تن تنزل یافت. انتظار می¬رود واردات ال¬ان¬جی مصر در ادامه سال 2017، به دلیل افزایش تولید داخلی گاز این کشور همچنان کاهش یابد.تولید گاز مصر در ماه سپتامبر 2017 از 126میلیون مترمکعب در روز در سپتامبر سال 2016 به 145 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است. انتظار می¬رود با عملیاتی شدن میدان "ظهر" و افزایش تولید گاز این میدان به 76 میلیون مترمکعب در روز تا سال2019، واردات ال¬ان-جی مصر متوقف شود.

عرضه ال¬ان¬جی
در ماه سپتامبر کل عرضه ال¬ان¬جی جهان نسبت به زمان مشابه سال گذشته با 2 درصد افزایش به 43/22 میلیون تن رسید. در عین حال در این ماه کاهش تولید ال¬ان¬جی در برخی از کشورهای عضو جی¬ئی¬سی¬اف، برونئی(7 درصد کاهش)، اندونزی(11 درصد کاهش) و کاهش تولید سه مجتمع¬ تولید  ال¬ان¬جی استرالیا باعث کاهش عرضه  به میزان 10 درصد نسبت به ماه اکتبر شد.
عرضه ال¬ان¬جی کشورهای جی¬ئی¬سی¬اف در ماه سپتامبر نسبت به زمان مشابه سال گذشته به دلیل کاهش صادارت کشورهای عضو گینه¬استوائی(3 درصد کاهش)، نیجریه(4 درصد کاهش)، قطر(9 درصد کاهش)، روسیه(15 درصد کاهش) و ترینیداد و توباگو(26 درصد کاهش) به 21/12 میلیون تن تنزل یافت.عرضه ال¬ان¬جی کشورهای غیر- جی¬ئی¬سی¬اف در ماه سپتامبر با 13 درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 22/10 میلیون تن درماه افزایش یافت. قابل ذکر است که عرضه ال¬ان¬جی کشورهای غیر- جی¬ئی-سی¬اف در ماه سپتامبر نسبت به ماه اکتبر به دلیل کاهش تولید استرالیا، آمریکا و برونئی 10 درصد تنزل یافت. صادرات ال¬ان¬جی استرالیا در ماه سپتامبر، بدلیل انجام تعمیرات دوره¬ای در مجتمع¬های ال¬ان¬جی "شمال غرب"، "داروین" و "گورگن" باعث کاهش صادرات ال‌ان¬جی به میزان 85/0 میلیون تن نسبت به ماه اکتبر شد.
بيشتر
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 347