پنجشنبه 8 اسفند 1398   20:53:21
بيشتر
اشتراک در فیسبوکاشتراک در توییتراشتراک در لینکدیناشتراک در گوگل پلاسنسخه متنی
تقاضای جهانی نفت ( دسامبر 2017 )

مطابق گزارش دبیرخانه اوپک در ماه  دسامبر 2017، رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2017 بدون تجدیدنظر در مقایسه با گزارش ماه نوامبر به 530/1 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و به این ترتیب تقاضای جهانی نفت معادل 94/96 میلیون بشکه در روز برآورد گردید. تقاضای جهانی نفت در سال 2018 نیز با رشدی معادل 51/1 میلیون بشکه در روز، بدون تجدیدنظر، به 45/98 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در دو جدول ذیل می‌توان به تفکیک تقاضا و رشد تقاضای کشورها را در سال 2017 و 2018 ملاحظه کرد.

کشورهای قاره آمریکا عضو OECD
تقاضای نفت آمریکا در ماه سپتامبر 2017 در مقایسه با مدت مشابه سال 2016 معادل 161 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 872/19 میلیون بشکه در روز رسید. در این راستا تقاضای بنزین به‌طور میانگین در مدت زمان مذکور به میزان 166 هزار بشکه در روز کاهش داشت و به 329/9 میلیون بشکه در روز رسید. دلیل اصلی کم‌شدن رشد تقاضای بنزین به علت کندی رشد خودروهای فروش رفته بود. همچنین تقاضای نفتا در مدت زمان ذکر شده حدود 6/12 درصد کاهش داشت که این امر به دلیل کاهش فعالیت کارخانجات پتروشیمی در آمریکا می‌باشد. همچنین تقاضای سوخت دیزل به علت بهبود اندک فعالیت‌های صنعتی در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال 2016 حدود 3/0 درصد معادل 10 هزار بشکه در روز افزایش یافت.

کشورهای اروپایی عضو OECD
بر اساس گزارش دبیرخانه اوپک ماه دسامبر  2017، تقاضای نفت در کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس  در ماه اکتبر سال 2017 معادل  8 هزار بشکه در روز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به 178/7 میلیون بشکه در روز رسید. تقاضای سوخت دیزل، 75 هزار بشکه در روز معادل 2/2 درصد افزایش یافت و همچنین تقاضای نفت¬کوره و بنزین نیز به ترتیب 1/1 و 8/2 درصد افزایش نشان داد اما در مقابل تقاضای نفتا 5/1 درصد کاهش یافت.

ژاپن
تقاضای نفت ژاپن در ماه اکتبر 2017 در مقایسه با  مدت مشابه سال گذشته 41 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 777/3 میلیون بشکه در روز رسید. در این میان تقاضای نفت‌کوره، 8/5 درصد، معادل 16 هزار بشکه در روز، کاهش داشت.  تقاضای بنزین و سوخت دیزل نیز به ترتیب4 و 6/4 درصد کاهش یافت. همچنین تقاضای نفتا در راستای افزایش فعالیت‌های کارخانجات پتروشیمی در این کشور 6/8 درصد افزایش را نشان داد.

آمریکای لاتین
تقاضای نفت  برزیل در ماه اکتبر  2017 در مقایسه با مدت مشابه سال 2016 افزایش 104 هزار بشکه¬ در روز، معادل 4 درصد، را تجربه کرد. در این راستا تقاضای فرآورده‌های سوخت دیزل و نفت¬کوره به ترتیب 1/6 و 2/22 درصد افزایش یافت که حاکی از بهبود نسبی شرایط اقتصادی در این کشور است. همچنین تقاضای بنزین در راستای کاهش خودروهای فروش رفته در این کشور 3/2 درصد کاهش یافت.

چین
تقاضای نفت چین در ماه اکتبر 2017 در مقایسه با مدت مشابه سال 2016، افزایش700 هزار بشکه در روز را نشان داد. تقاضای بنزین به علت افزایش خودروهای فروش رفته در چین و رونق بخش حمل‌ونقل افزایش یافت. تقاضای گاز مایع و نفتا نیز در مدت زمان مذکور به علت رونق فعالیت¬های پتروشیمی روند صعودی را نشان دادند. به علت توسعه نیروگاه¬ها تقاضا برای گاز مایع در چین در ما¬ه-های اخیر روندی افزایش داشته و طی مدت مذکور افزایشی 120 هزار بشکه در روز را نشان داده است. تقاضای سوخت دیزل نیز به علت افزایش فعالیت¬های صنعتی در این کشور  در سپتامبر 2017 در مقایسه با سپتامبر 2016 افزایش 280 هزار بشکه در روز داشته است.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 320