دوشنبه 15 خرداد 1402   17:56:26
اشتراک در فیسبوکاشتراک در توییتراشتراک در لینکدیناشتراک در گوگل پلاسنسخه متنی


درباره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی
به دنبال تشکیل سازمان اوپک در سال 1960، ایجاد واحدی که بتواند در جلسات و کنفرانس های اوپک مسائل عرضه و تقاضای جهانی نفت، همچنین مسائل کوتاه مدت و بلندمدت بازار نفت و انرژی از جمله بررسی تحولات قیمت های نفت را بررسی کند و پیگیر تصمیمات جلسات کنفرانس های وزارتی، اجلاس های هیأت عامل اوپک و همچنین هدایت کننده برنامه ریزی ها و سیاستگزاری های سازمان باشد، ضرورت یافت.
با ایجاد امور اوپک و روابط با مجامع انرژی و تغییر و تحولاتی در ساختار آن در سال های گذشته، انجام امور مربوط به مجامع مختلف انرژی از قبیل مجمع کشورهای صادرکنندة گاز GECF، مجمع بین المللی انرژی IEF، مسائل مربوط به محیط زیست و توسعه پایدار و شرکت در جلسات چهارچوب طبقه بندی ذخایر ملل متحد UNFC نیز به امور اوپک منتقل شده است. در حال حاضر امور اوپک علاوه بر مسائل فوق، مسئولیت بررسی و مطالعات پژوهشی نفت و انرژی، در چهارچوب استراتژی بلندمدت اوپک را نیز عهده دار است.
نسخه قابل چاپ