دوشنبه 15 خرداد 1402   16:11:54
اشتراک در فیسبوکاشتراک در توییتراشتراک در لینکدیناشتراک در گوگل پلاسنسخه متنی

کارکنان


امیر حسین زمانی نیا
نماینده ج.ا.ایران در هیات عامل اوپک

افشین جوان
مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

محمد صادق نوروزی
معاون امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

علی علی آبادی
معاون روابط با مجامع انرژی

احسان جنابی
رئیس امور مجمع بین المللی انرژی

علی اکبر دیزج خلیلی
رئیس سیاست های انرژی

احسان تقوی نژاد
رئیس مطالعات انرژی

مجید بدیهی
رئیس آمار، اطلاعات و خدمات رایانه ای

محمد امین نادریان
رئیس اداره مطالعات بازار نفت

شاهین محمد نژاد
رئیس محیط زیست

زینب محبتی ثمرین
مسئول امور اداری اوپک
 
عبدالرضا نیسی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

محمد خدام
کارشناس ارشد مسائل هیات اجرایی اداره IEF

محمد مورد غفاری
کارشناس ارشد انرژی های جایگزین

فرشاد علیخانی
کارشناس ارشد تحولات بین المللی گاز

 علی موسوی
کارشناس ارشد آمار و اطلاعات

حسام مردان تبار
کارشناس ارزیابی اقتصادی و سرمایه گذاری

مهدیه حق پناهان
کارشناس تحولات بازار بین المللی گاز

مهدخت وزیریان
کارشناس آمار اطلاعات و خدمات رایانه ای

سارا عظیمی
کارشناس استراتژی های بلند مدت اوپک

ناهید حق جو
کارشناس ارشد مسائل هیات اجرایی گاز

پیام دهقانی
کارشناس ارشد محیط زیست


مسئول کتابخانه اوپک

فرزانه میرحاجی
مسئول دفتر نماینده ج.ا.ایران در هیات عامل اوپک

مجید مهرزاد ثمرین
کارمند امور اداری

شهناز آباریان
مسئول دبیرخانه اوپک

پریسا پازوکی
مسئول دفتر مدیریت کل اوپک


پایور امور اداری

شکوفه الهی
کارمند دفتری و ماشین نویس

نسخه قابل چاپ