دوشنبه 26 مهر 1400   00:54:47
اشتراک در فیسبوکاشتراک در توییتراشتراک در لینکدیناشتراک در گوگل پلاسنسخه متنی

کارکنان


امیر حسین زمانی نیا
نماینده ج.ا.ایران در هیات عامل اوپک

افشین جوان
مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

محمد صادق نوروزی
معاون امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

احسان جنابی
رئیس امور مجمع بین المللی انرژی

علی علی آبادی
رئیس امور مجمع کشورهای صادر کننده گاز

علی اکبر دیزج خلیلی
رئیس سیاست های انرژی

احسان تقوی نژاد
رئیس مطالعات انرژی

مجید بدیهی
رئیس آمار، اطلاعات و خدمات رایانه ای

محمد امین نادریان
رئیس اداره مطالعات بازار نفت

شاهین محمد نژاد
رئیس محیط زیست

اعظم عباسی
مسئول امور اداری اوپک
 
محمد خدام
کارشناس ارشد مسائل هیات اجرایی اداره IEF

عبدالرضا نیسی
کارشناس ارشد تحولات بین المللی صنعت گاز

محمد مورد غفاری
کارشناس ارشد انرژی های جایگزین

حسام مردان تبار
کارشناس ارزیابی اقتصادی و سرمایه گذاری

 علی موسوی
کارشناس ارشد آمار و اطلاعات
 
هادی خلیلی دیزجی
کارشناس ارشد بازار تحولات نفت

فرشاد علیخانی
کارشناس سیاست های انرژی

مهدیه حق پناهان
کارشناس تحولات بازار بین المللی گاز

مهدخت وزیریان
کارشناس آمار اطلاعات و خدمات رایانه ای

سارا عظیمی
کارشناس استراتژی های بلند مدت اوپک

ناهید حق جو
کارشناس ارشد مسائل هیات اجرایی گاز

زهره یوسفی نژاد
مسئول کتابخانه اوپک

فرزانه میرحاجی
مسئول دفتر نماینده ج.ا.ایران در هیات عامل اوپک

اکبر انور ثمرین
کارمند امور اداری

شهناز آباریان
مسئول دبیرخانه اوپک

پریسا پازوکی
مسئول دفتر مدیریت کل اوپک

مهدی رستمی
پایور امور اداری

شکوفه الهی
کارمند دفتری و ماشین نویس

نسخه قابل چاپ