دوشنبه 15 خرداد 1402   17:52:34
اشتراک در فیسبوکاشتراک در توییتراشتراک در لینکدیناشتراک در گوگل پلاسنسخه متنی


درباره سازمان اوپک
سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، به موجب قطعنامه‌هاي  كنفراس نمايندگان دولت هاي ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئلا منعقده در بغداد از تاريخ 10 الي 14 سپتامبر 1960 بعنوان يك سازمان دائمي بين‌الدولي ايجاد گرديده، وظايف خود را طبق مقررات مشروح زير انجام خواهد داد.
هدف اصلي سازمان ايجاد هماهنگي و وحدت در خط مشي‌هاي نفتي كشورهاي عضو و تعيين بهترين شيوه‌ها براي تامين منافع فردي و جمعي آنان خواهد بود. همچنین، سازمان، روش‌ها و وسائل تضمين تثبيت قيمت‌ها  در بازارهاي بين‌المللي نفت را با امعان به حذف نوسانات مضر و غير ضروري ايجاد خواهد نمود. دیگر هدف سازمان اوپک، تامین مصالح ملت هاي توليد كننده و ضرورت تضمين درآمدهاي ثابت براي كشورهاي توليد كننده، عرضه كافي اقتصادي و منظم نفت به ملت¬های مصرف كننده و يك بازده منصفانه به سرمايه آنها كه در صنعت نفت سرمايه‌گذاري مي‌كنند، است.

كنفرانس عالي ترين مرجع سازمان است که متشكل از نمايندگان كشورهاي عضو خواهد بود. يك هيئت نمايندگي ممكن است شامل يك يا چند نفر نماينده، همچنين مشاوران و ناظرین باشد. كنفرانس هر سال دو اجلاس عادي برگزار خواهد كرد. لكن اجلاس فوق‌العاده ممكن است بنابر درخواست يك كشور عضو بوسيله دبيركل، پس از مشورت با رئيس كنفرانس و تصويب اكثريت عادي كشورهاي عضو تشكيل گردد. مهمترین وظایف کنفرانس عبارت است از، تنظيم خط مشي كلي سازمان و تعيين راه و وسايل مناسب جهت تحقق آن، اتخاذ تصميم دربارة هرگونه درخواست عضويت سازمان، تائيد نصب اعضاي هيئت عامل و راهنمايي هيئت عامل در خصوص ارائه گزارشها و توصيه‌ها راجع به هر نوع مسئله و موضوع در جهت مصالح سازمان، بررسي يا اتخاذ تصميم در خصوص گزارشها و توصيه هاي هيئت عامل راجع به امور سازمان، بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص بودجه سازمان كه بوسيله هيئت عامل تقديم مي‌شود، انتصاب دبير كل و سایر موارد.
هیئت عامل به عنوان رکن اجرایی سازمان، متشکل از اعضائي است كه بوسيله كشورهاي عضو نامزد شده و بوسيله كنفرانس تائيد مي گردند. هر عضو سازمان بايد در كليه جلسات هيئت عامل شركت داشته باشد و حد نصاب برابر دوسوم اعضاء براي تشكيل جلسه ضروري خواهد بود. عمده وظايف هيئت عامل عبارتند از، هدايت اداره امور سازمان واجراي تصميمات كنفرانس، بررسي واتخاذ تصميم درمورد گزارشهاي ارائه شده توسط دبيركل، ارائه گزارش ها و توصيه ها به كنفرانس در خصوص امور سازمان، تنظيم بودجه سازمان براي هرسال تقويمي و تقديم آن به كنفرانس جهت تصويب، معرفي حسابرس سازمان براي يك دوره يكساله، تصويب انتصاب مديران قسمت ها و روساي ادارات كه از طرف كشورهاي عضو نامزد شده‌اند با توجه به توصيه هاي دبير كل، تهيه دستورجلسه كنفرانس و سایر موارد.


نشست ها

بیانیه ها

گزارشات


وب سایت اوپک

 
نسخه قابل چاپ