سه‌شنبه 6 مهر 1400   05:56:26
اشتراک در فیسبوکاشتراک در توییتراشتراک در لینکدیناشتراک در گوگل پلاسنسخه متنی


نفت خام
  • بر اساس گزارش ماه ژوئيه دبيرخانه اوپك، عرضه نفت و مايعات نفتي كشورهاي غير اوپك در سال 2021 با در نظر گرفتن بازنگري كاهشي جزئي 26 هزار بشكه در روز نسبت به گزارش ماه ژوئن و علي رغم بازنگري افزايشي در توليد نفت آمريكا و كانادا با رشد 810 هزار بشكه در روز نسبت به سال 2020 معادل 63/76 ميليون بشكه در روز پيش بيني مي گردد.
  • پيش بيني تقاضا نفت در سال 2021 به علت آمار فراتر از انتظار واكسيناسيون به همراه اميد به افزايش تقاضاي نفت در سال 2022 منجر به بهبود تدريجي عرضه نفت كشورهاي غير اوپك مي گردد. علي رغم اينكه قيمت هاي نفت خام بيش از سطح مورد انتظار است، هيچ يك از شركت هاي مستقل نفتي در آمريكا، سطح سرمايه گذاري خود را در سال 2021 افزايش نداده و جريان نقدينگي آزاد را به سمت بازپرداخت بدهي ها هدايت كردند.
  • با وجود اين، برخي از شركت-هاي مستقل نفتي بخشي از سرمايه عملياتي خود را در زمينه سرمايه گذاري استفاده نمودند، برخي ديگر نيز برنامه هاي سرمايه گذاري در زمينه اكتشاف و توليد نفت را موقتا متوقف كردند و برخي ديگر به خاطر كاهش هزينه ها توليد ار ميدان¬هاي بالغ را به حالت تعليق درآوردند.
  • پيش بيني توليد نفت آمريكا معادل 23 هزار بشكه در روز مورد بازنگري افزايش قرار گرفته است كه دليل عمده آن بهبود وضعيت توليد اين كشور از ماه آوريل تا كنون مي باشد كه رشد 60 هزار بشكه در روز نسبت به زمان مشابه سال گذشته را نشان مي دهد. پيش بيني سال 2021 براي توليد كشورهاي كانادا، چين، نروژ و برزيل رشد عرضه و براي كشورهاي انگليس، كلمبيا، مصر و سودان شمالي و جنوبي كاهش عرضه در نظر گرفته است.
    عرضه نفت كشورهاي غير اوپك در سال 2022 با افزايش 2/1 ميليون بشكه در روز 65/85 ميليون بشكه در روز پيش بيني مي شود. رشد عرضه نفت به همراه رشد توليد NGLs اوپك، 2/2 ميليون بشكه در روز پيش بيني مي شود. پيش بيني مي شود در سال 2022 انتظار مي رود كل عرضه مايعات نفتي كشورهاي OECD با رشد 1/1 ميليون بشكه در روز  و كشورهاي Non-OECD با رشد 800 هزار بشكه در روز همراه باشد. مهمترين پيشران هاي رشد عزضه مايعات نفتي در سال 2022 عبارتند از آمريكا (740 هزار بشكه در روز) روسيه، برزيل، نروژ، كانادا، گويان و قزاقستان خواهند بود. اين در حالي است كه بيشتر افزايش توليد در آمريكا و برخي ديگر از بازتوليد ناشي از بشتن چاه ها در سال 2020 تامين خواهد گرديد و توليد حاصل از توسعه ميدان هاي نفتي جديد، نقش كمرنگ تري خواهد داشت. با وجود اين نااطميناني-ها در مرود جنبه هاي مالي و توليد نفت در آمريكا در سطح بالايي وجود دارد.  
     

 
نسخه قابل چاپ