پنجشنبه 8 آبان 1399   01:49:46
بيشتر
تحولات انرژی و بازار
اشتراک در فیسبوکاشتراک در توییتراشتراک در لینکدیناشتراک در گوگل پلاسنسخه متنی
تجارت نفت ( هفته منتهی به 5 ژانویه 2018 )

در 9 ژانویه 2018 ،قیمت نفت‌خام‌های وست‌تگزاس‌اینترمدیت و برنت در قراردادهای آتی یک ماهه بازارهای بورس نیویورک(نایمکس) و بورس لندن(آیس) به ترتیب با افزایش 59/2 و 25/2 دلار در هر بشکه در مقایسه با 2 ژانویه 2018 به ترتیب در سطح 96/62 و 82/68 دلار در هر بشکه قرار گرفت.

چین
بر اساس گزارش نشریه هفتگیPIW، واردات نفت‌خام چین در ماه اکتبر 2017 با افزایش 530 هزار بشکه در روز  نسبت به مدت مشابه سال 2016 به 337/7 میلیون بشکه در روز رسید. بر اساس این گزارش، صادرات نفت‌خام روسیه به چین در ماه اکتبر 2017 در مقایسه با مدت مشابه سال 2016 با کاهش 21 هزار بشکه در روز به 099/1 میلیون بشکه در روز رسید. این کشور با داشتن سهم 9/14 درصدی از واردات نفت‌خام چین در جایگاه نخستین صادرکننده نفت¬خام به این کشور قرار دارد. صادرات نفت‌خام عربستان‌سعودی به چین در ماه اکتبر 2017 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان 151 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 091/1 میلیون بشکه در روز رسید. این کشور با سهم 8/14 درصدی از واردات نفت¬خام چین در جایگاه دومین صادرکننده نفت¬خام به این کشور قرار گرفت.
 در ماه اکتبر2017 واردات نفت¬خام چین از آنگولا با افزایش 580 هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 843 هزار بشکه در روز رسید. آنگولا با داشتن سهم 4/11 درصدی از واردات نفت¬خام این کشور، سومین صادرکننده نفت¬خام به چین است. سهم ایران از واردات نفت¬خام چین در ماه اکتبر 2017 معادل 3/9 درصد بود و با صادرات 688 هزار بشکه در روز نفت¬خام به چین در جایگاه چهارمین صادرکننده نفت¬خام به این کشور قرار گرفت. همچین صادرات نفت¬خام ایران به چین طی دوره مذکور 89 هزار بشکه در روز کاهش یافت. صادرات نفت‌خام عراق به چین در ماه اکتبر 2017 به میزان 253 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 626 هزار بشکه در روز رسید و این کشور با سهم 5/8 درصدی از واردات نفت¬خام این کشور در جایگاه پنجمین صادرکننده نفت¬خام به چین قرار گرفت. در ماه اکتبر 2017 صادرات نفت‌خام کویت به چین در مقایسه با مدت مشابه سال 2016 معادل 218 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 441 هزار بشکه در روز رسید. سهم کویت از واردات نفت‌خام چین 6 درصد می¬باشد و این کشور در جایگاه ششمین صادرکننده نفت¬خام به چین قرار دارد.کره¬جنوبی
بر اساس گزارش نشریه هفتگی PIW، واردات نفت‌خام کره‌جنوبی در ماه اکتبر 2017 با افزایش 265 هزار بشکه در روز  نسبت به مدت مشابه سال 2016 به 995/2 میلیون بشکه در روز رسید. بر اساس این گزارش، صادرات نفت‌خام عربستان‌سعودی به کره¬جنوبی در ماه اکتبر 2017 در مقایسه با مدت مشابه سال 2016 با کاهش 248 هزار بشکه در روز به 639 هزار بشکه در روز رسید. این کشور با داشتن سهم 3/21 درصدی از واردات نفت‌خام کره¬جنوبی در جایگاه نخستین صادرکننده نفت-خام به این کشور قرار دارد. صادرات نفت‌خام کویت به کره¬جنوبی در ماه اکتبر 2017 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل 44 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 472 هزار بشکه در روز رسید و این کشور با سهم 8/16 درصدی از واردات نفت¬خام کره¬جنوبی در جایگاه دومین صادرکننده نفت¬خام به این کشور قرار گرفت.
 در ماه اکتبر 2017  واردات نفت¬خام کره¬جنوبی از ایران با افزایش 199 هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 427 هزار بشکه در روز رسید. در ماه مذکور ایران با داشتن سهم 15 درصدی از واردات نفت-خام این کشور، سومین صادرکننده نفت¬خام به کره¬جنوبی بود. سهم عراق از واردات نفت¬خام کره¬جنوبی 2/10 درصد بود و این کشور با صادرات 304 هزار بشکه در روز نفت-خام به کره¬جنوبی در ماه اکتبر2017 در جایگاه چهارمین صادرکننده نفت‌خام به این کشور قرار گرفت. همچنین صادرات نفت‌خام عراق به کره¬جنوبی طی دوره مذکور14 هزار بشکه در روز افزایش یافت. صادرات نفت‌خام امارات‌متحده‌عربی به کره¬جنوبی در ماه اکتبر 2017 با 28 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 262 هزار بشکه در روز رسید و این کشور با سهم 7/8 درصدی از واردات این کشور در جایگاه پنجمین صادرکننده به کره¬جنوبی قرار گرفت. در ماه اکتبر 2017 صادرات نفت‌خام قطر به کره¬جنوبی در مقایسه با مدت مشابه سال 2016 معادل108 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 134 هزار بشکه در روز رسید. در ماه مذکور سهم قطر از واردات نفت‌خام کره‌جنوبی 5/4 درصد بود و این کشور در جایگاه ششمین صادرکننده نفت به کره¬جنوبی قرار گرفت.بازارهای مالی نفت
 
در 9 ژانویه 2018، قیمت نفت‌خام‌های وست‌تگزاس‌اینترمدیت و برنت در قراردادهای آتی یک ماهه بازارهای بورس‌ نیویورک (نایمکس) و بورس لندن(آیس) به ترتیب با افزایش 59/2 و 25/2 دلار در هر بشکه در مقایسه با 2 ژانویه 2018 به ترتیب در سطح 96/62 و 82/68 دلار در هر بشکه قرار گرفت.


بازار بورس نیویورک (نایمکس)
در 9 ژانویه 2018، قیمت نفت‌خام وست‌تگزاس‌اینترمدیت در قراردادهای آتی یک‌ماهه بازار بورس نیویورک با افزایش 59/2  دلار در هر بشکه در مقایسه با 2 ژانویه 2018 در سطح 96/62 دلار در هر بشکه قرار گرفت. همچنین در این بازار قیمت نفت‌خام وست‌تگزاس‌اینترمدیت در قراردادهای آتی دوماهه و سه‌ماهه در تاریخ فوق به ترتیب در سطح 87/62 و 7/62 دلار در هر بشکه قرار گرفت. بر اساس قیمت‌های 9 ژانویه 2018 منحنی فوروارد در این بازار، در حالت بکواردیشن قرار دارد. به عقیده کارشناسان، مهمترین دلیل در بازار آتی برای تغییر به حالت بکواردیشن بازار، افزایش تقاضا در بازار تک‌محموله و توافق موثر اوپک جهت بازگشت بازار نفت به تعادل می¬باشد. همچنین با توجه به تغییر حالت بازار به بکواردیشن احتمال کاهش ذخیره¬سازی در ماه¬های آینده وجود دارد. این شرایط را می‌توان در نمودار(3) مشاهده کرد. حجم قراردادهای فعال آتی‌ها در این بازار در 9 ژانویه 2018 معادل 466 هزار قرارداد بود که در مقایسه با 2 ژانویه 2018 حدود 402 هزار قرارداد افزایش یافت.

بازار بورس لندن (آیس)
در 9 ژانویه 2018، قیمت نفت‌خام برنت در قراردادهای آتی یک‌ماهه بازار بورس لندن با افزایش 25/2 دلار در هر بشکه در مقایسه با 2 ژانویه 2018 در سطح 82/68 دلار در هر بشکه قرار گرفت. همچنین در این بازار قیمت نفت‌خام برنت در قراردادهای آتی دوماهه و سه‌ماهه در این تاریخ به ترتیب در سطح 34/68 و 96/67 دلار در هر بشکه قرار داشت. بر اساس قیمت‌های 9 ژانویه 2018 موقعیت این بازار نیز مشابه بازار نایمکس است و بازار در حالت بکواردیشن قرار گرفته است که این شرایط احتمال کاهش سطح ذخیره‌سازی در بازار را افزایش می¬دهد. حجم قراردادهای فعال آتی‌ها در این بازار در 9 ژانویه 2017 معادل 571 هزار قرارداد بود که در مقایسه با 2 ژانویه 2017 ،  کاهش 81  هزار قراردادی را نشان می‌دهد.

نسخه قابل چاپ
بيشتر
[PageVisit]