چهارشنبه 22 مرداد 1399   13:32:02
شركت‌هاي توسعه‌دهنده خطوط‌لوله معتقدند كه رشد تقاضا نفت خام براي منطقه پرمين در سال آينده برابر 1/6 م.ب.ر خواهد بود كه بيشتر از متوسط رشد تقاضاي نفت جهان (1/1 م.ب.ر) است پیوند متن گزارش
تعداد بازديد اين صفحه: 6