چهارشنبه 22 مرداد 1399   13:39:20
اضافه شدن برزيل به اوپك با حدود 3 م.ب.ر توليد نفت خام ، باعث خواهد شد تا سهم از دست رفته اوپك در بازار جهاني نفت تا حدود زيادي جبران شود پیوند متن گزارش
تعداد بازديد اين صفحه: 6