چهارشنبه 22 مرداد 1399   13:04:54
تمایل هند به سرمايه‌گذاري‌ عربستان سعودي در پروژه‌های پايين دستي نفت و گاز این‌کشور مي باشد پیوند متن گزارش
تعداد بازديد اين صفحه: 12